Pozwól nam wypełnić Twoją
przestrzeń światłem i radością